ZGŁOSZENIE

Do udziału w Kongresie można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: kongres@tikwedukacji.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt uczestnictwa 1 osoby w Kongresie przy zgłoszeniach nadesłanych w okresie do 31 maja 2019 r. wynosi 650 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł – liczba pokoi ograniczona) oraz imienny certyfikat uczestnictwa w Kongresie. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 31 maja 2019 r. koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 750 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania niniejszego oświadczenia, tzn. kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik

Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Zakwaterowanie

Pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (bez dopłaty)Pokój jednoosobowy (dopłata 150 zł)Bez zakwaterowania

Koszt uczestnictwa

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

Do zapłaty

Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: http://presscom.pl/rodo.

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Kongresie na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Kongresie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed Kongresem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem Kongresu lub niezgłoszenia się uczestnika na Kongres zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Kongresie.