Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i doradca zawodowy.

Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracowała jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej w szkole policealnej. Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi i webinarami.  Od lat prowadzi szkolenia dla kadr pedagogicznych, kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, autoprezentacji, nowoczesnych metod nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych, pracy pedaogoga, obowiązujących przepisów czy zabaw i gier wprowadzających w świat dziecięcego kodowania. Jest trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością.

POZOSTALI PRELEGENCI