Artur Tutka

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe. Prowadzi przedmioty zawodowe. Ukończył WSP Rzeszów na kierunku: Technika z informatyką. Absolwent studiów podyplomowych: WSSG w Tyczynie – Socjologia organizacji i zarządzania oświatą oraz Uniwersytet Jagielloński – Informatyka dla nauczycieli. W latach 2016-2018 koordynator projektu POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców” z budżetem około 2 000 000 zł, a także EFS „Bliżej rynku pracy” o wartości około 1 200 000 zł.

Incicjator i opiekun wielu projektów społecznych prowadzonych z uczniami m.in.:

PollutionFinder – dron smogowy, Szczęście z plastiku – ręka 3D dla uczennicy ZSTiO w Jarosławiu, GameConnect – kontrolery do gier video dla niepełnosprawnych, Wolni Od Dymu, EkoLogiczni – projekt technologiczny.

POZOSTALI PRELEGENCI