Katarzyna Zychowicz

Dyrektor jednostki realizującej zadania oświatowe w gminie oraz zapewniającej obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie finansowania zadań oświatowych. Autorka programu dla JST i scenariuszy szkoleń i warsztatów dla uczestników projektów w zakresie budżetu. Trener w zakresie finansów oświatowych, organizacji oświaty, nadzoru JST nad szkołami i przedszkolami w gminie.
Autor pogłębionych analiz gminnych wydatków na zadania oświatowe. Doradca Związku Gmin Wiejskich RP w zakresie edukacji. Praktyk – szkolenia prowadzone są na podstawie osobistego doświadczenia. Przekazywane rozwiązania i metody dotyczą bieżących problemów samorządu i dyrektorów.

POZOSTALI PRELEGENCI