Maria Zdziech

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister pedagogiki medialnej z informatyką) oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i interwencja kryzysowa”. Od 8 lat zawodowo związana z edukacją jako pedagog szkolny i wykładowca w szkołach policealnych dla dorosłych.Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu, psychologii i komunikacji niewerbalnej. W Grupie MAC S.A. pełni rolę specjalisty ds. produktów w dziale Mac Technologie. Posiadaczka tytułu MIE Expert 2019-2020 przyznanego przez Microsoft.

POZOSTALI PRELEGENCI