Agnieszka Krzemieniewska

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, tutor, doradca zawodowy, surdopedagog, trener wspomagania szkół, edukator bezpieczeństwa cyfrowego,
ekspert Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich w WCRS, trener kadry zarządzającej w ORE, ORKE, KOWEZiU, dyrektor szkoły, autorka wielu innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, członek grupy Superbelfrzy RP, trener myślenia krytycznego.

POZOSTALI PRELEGENCI