Monika Pałuszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Od 10 lat doradza w zakresie nowych technologii zajmując się szkoleniami dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i biznesowego. Uczestniczy w konferencjach, gdzie pomaga w wyborze najnowszych rozwiązań technologicznych podnoszących efektywność nauczania. W wolnym czasie wędruje po górach.

POZOSTALI PRELEGENCI