dr hab. Piotr Plichta

Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych, w tym monografii: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w erze cyfrowej”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. niepełnosprawności, specjalnych potrzeb edukacyjnych, przemocy szkolnej, stresu zawodowego, zdrowia publicznego oraz korzystania z nowych mediów. Członek i kierownik zespołów badawczych. Uczestnik towarzystw krajowych (m.in. Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych) i międzynarodowych sieci naukowych COST. Współpracuje z licznymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z placówkami edukacyjnymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Prowadzi działalność ekspercką na zlecenie instytucji centralnych i samorządowych.

POZOSTALI PRELEGENCI