Renata Dankowska

Prezes Zarządu PROGRA Sp. z o.o., doradca zawodowy w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Od 23 lat pracuje w dziedzinie poradnictwa zawodowego współpracując ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Akademickimi Biurami Karier, urzędami pracy, jednostkami OHP. Doradca zawodowy pracujący z młodzieżą w projekcie „Gdańsk Miastem Zawodowców”. Koordynator badań normalizacyjnych kilkunastu testów psychologicznych. Koordynator i opiekun merytoryczny wielu projektów z doradztwa zawodowego, w tym projektu „Doradca 2000” dla MPiPS, projektu „Wyszukiwarka zawodów” dla KOWEZIU.

POZOSTALI PRELEGENCI