Sławomir Żebrowski

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych oraz fizyki, konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej oświaty, organizator szkoleń dla edukacji i trener biznesu. Współautor, koordynator i realizator projektów realizowanych w ramach dofinansowań z funduszy unijnych w ramach programów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Socrates Commenius i Leonardo da Vinci. Członek Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej, działającego przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Administrator sieci komputerowych i stron internetowych w szkołach. Autor publikacji nt. nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Propaguje nowatorskie rozwiązania w zarządzaniu i edukacji.

POZOSTALI PRELEGENCI