Tomasz Łukawski

Innowator oświatowy, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły. Jest dyrektorem ds. ekosystemu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w NASK, członkiem Rady Do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji. W latach 2016­–2018 powołany do Zespołu Lidera Cyfryzacji. Zaangażowany w prace grupy roboczej Ministerstwa Cyfryzacji  ds. planu rozwoju kompetencji cyfrowych, Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce oraz Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. Przez dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach – wiodącej placówki pod kątem wdrożeń technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i zarządzaniu.

POZOSTALI PRELEGENCI