Tomasz Walasek

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Jego pasje oraz zawodowa aktywność związane są ze stosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji oraz e-learningiem. Jako certyfikowany metodyk zdalnego nauczania oraz e-nauczyciel jest szczególnie zainteresowany samym procesem dydaktycznym – jego organizacją i zarządzaniem nim. Zajmuje się organizacją e-learningu w dwóch częstochowskiej uczelniach wyższych. Działa aktywnie w Fundacji SmarterKlaster. Na Politechnice Częstochowskiej zorganizował i prowadzi Laboratorium Uśmiechu – SmarterKids FunLab, w którym można się dowiedzieć, jak w sposób ciekawy, aktywny, innowacyjny i atrakcyjny uczyć dzieci programowania, robotyki i mechatroniki. Organizator konferencji Polski MoodleMoot poświęconej platformie Moodle oraz nauczaniu przez internet. Członek grupy Superbelfrzy RP.

POZOSTALI PRELEGENCI