Wojciech Gliwiński

Pracownik nadzoru pedagogicznego z  21-letnim doświadczeniem. Ewaluator. Ekspert do spraw awansu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli z organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki. Prowadzi warsztaty, podczas których szkoli kadrę pedagogiczną z zakresu stosowania i wdrażania prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

POZOSTALI PRELEGENCI