HARMONOGRAM

Dzień I – 8 października (czwartek)
Rejestracja uczestników 9.00-10.00
10.00 - 14.00 I BLOK MERYTORYCZNY

Edukacja domowa. Wymagania prawne

Jak zorganizować stanowisko pracy do zdalnych lekcji, wykładów i spotkań wideo. Sprzęt, wyposażenie, organizacja pracy, przydatne narzędzia, rady i sposoby

Zarządzanie zespołem podczas sytuacji kryzysowych

Sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego w czasie COVID-19

Obiad 14.00-15.00
15.00 - 17.00 II BLOK MERYTORYCZNY

Jak przygotować infrastrukturę technologiczną szkoły oraz nauczycieli na różne warianty nauczania (prawdy i mity)

Funkcjonowanie placówki od 01.09.2020 (wariant A, B, C). Procedury, działania dyrektora, nowelizacja statutu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla każdego typu placówki

Zakończenie I dnia Kongresu 17.00
Kolacja od godz. 19.00
Dzień II – 9 października (piątek)
Śniadanie 8.00-9.00
9.00 - 12.30 III BLOK MERYTORYCZNY

Zmiany w statutach. Jakie zapisy należy dodać w związku z sytuacją wywołaną COVID-19

Odpowiedzialność prawna uczniów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego - case study

Wprowadzenie opieki zdrowotnej do szkoły

WŚRÓD PRELEGENTÓW