HARMONOGRAM

Dzień 1

6 października (czwartek)

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8.30–9.30

ROZPOCZĘCIE KONGRESU

9.30–9.40
 • 9.40–10.55 – „Dając sobie, dajesz innym” czyli jak podążać w stronę self-care.

PRZERWA KAWOWA

10.55–11.10
 • 11.10–12.00 – Awans zawodowy na starych i nowych zasadach – analiza zmian w Karcie Nauczyciela 2022.
 • 12.00–12.50 – Udostępnianie informacji publicznej przez szkołę – zadania dyrektora.
 • 12.50 – 13.20 – Nowe rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez specjalistów.
 • 13.20 – 14.20 – Jak pokolorować Polską szkołę.

OBIAD

14.20–15.15

WARSZTATY w 3 grupach

15.15–18.10
 • SALA I – Warsztat 1 – Prodata + Promethean

15.15–15.55 – Grupa 1

15.55–16.35 – Grupa 2

16.50–17.30 – Grupa 3

17.30-18.10 – Grupa 4

 • SALA II – Warsztat 2 – Skriware

15.15–15.55 – Grupa 2

15.55–16.35 – Grupa 3

16.50–17.30 – Grupa 4

17.30-18.10 – Grupa 1

 •  SALA III – Warsztat 3 – Logitech

15.15–15.55 – Grupa 3

15.55–16.35 – Grupa 4

16.50–17.30 – Grupa 1

17.30-18.10 – Grupa 2

 •  SALA IV – Warsztat 4 – Tworzenie interaktywnych miast – kreatywne połączenie modelowania, mikrokontrolerów, robotyki, druku 3D oraz narzędzi do lutowania.

15.15-15.55 – Grupa 4

15.55-16.35 – Grupa 1

16.50-17.30 – Grupa 2

17.30-18.10 – Grupa 3

CZAS WOLNY

18.10–20.05

KOLACJA I WIECZÓR INTEGRACYJNY

od godz. 20.05

Dzień 2

7 października (piątek)

ŚNIADANIE

7.30–9.00
 • 9.00–9.30 – Darmowe materiały edukacyjne dot. Python wspierające nauczycieli w SP 7-8 i LO w kontekście laboratoriów 3D.
 • 9.30–10.00 – Radiowęzeł w szkole – przegląd pomysłów oraz niezbędnego sprzętu. Szkolne Centrum Informacji.
 • 10.00-11.00 – Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego – wyzwania, możliwości, przykłady.
 • 11.00 – 12.00 – Gamifikacja w szkole.

PRZERWA KAWOWA

12.00–12.15
 • 12.15-12.55 – Technologia VR – zastosowanie na różnych przedmiotach.
 • 12.55-13.25 – Higiena cyfrowa – czym jest i jak o nią zadbać?

PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE NAGRÓD, ZAKOŃCZENIE KONGRESU

13.25–13.40

WŚRÓD PRELEGENTÓW

Zgłoś się w najniższej cenie

tylko do 22 września!