HARMONOGRAM

Dzień I – 17 października (czwartek)
Rejestracja uczestników 08:30-09:30
10.00 - 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 • jakie informacje w szkole zalicza się do informacji publicznej
 • jak postępować z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
 • terminy, forma wniosku i odpowiedzi
 • udostępnienie informacji przetworzonej
 • kiedy wydać decyzję o odmowie udostępniania, a kiedy wystarczy pisemna odpowiedź

Ustawa o dokumentach publicznych w szkole - nowe obowiązki, nowa odpowiedzialność

 • pojęcia „dokumenty publiczne” – jak je rozumieć i gdzie dokumentów publicznych poszukiwać w placówce oświatowej
 • czy ustawa o dokumentach publicznych zakazuje posługiwania się takimi dokumentami, ich kserokopiami, informacjami o nich w placówce oświatowej
 • jakie nowe obowiązki dla dyrektora placówki oświatowej wynikają z ustawy o dokumentach publicznych?
 • odpowiedzialność prawna na gruncie ustawy o dokumentach publicznych

Efektywny nadzór pedagogiczny

 • przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego i sposoby jego realizacji w sposób wpływający na podniesienie efektów nauczania i rozwój szkoły

Pracownie przedmiotowe na miarę XXI wieku

 • Warsztatownia, EDUkatornia,
 • sala chemiczno-biologiczna, przyrodniczo-geograficzna – nowe otwarcie
 • przestrzenie edukacyjne w dobie reformy

Obiad 14:15-15:15

Dostęp do kultury za pomocą mobilnych urządzeń i technologii

 • przegląd aplikacji mobilnych dotyczących kultury, a także urządzeń mobilnych wykorzystujących VR i AR

Innowacyjne technologie IT w zarządzaniu placówką oświatową

 • platformy edukacyjne ułatwiające pracę rady pedagogicznej, elektroniczna wymiana dokumentów, e-dziennik, e-świadectwa

Pracownie przyszłości w kształceniu zawodowym

Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 • kim jest nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • jakie powinien posiadać kwalifikacje
 • co należy do jego obowiązków
 • jak powinien realizować zadania wynikające z awansu zawodowego

Kolacja i wieczór integracyjny od godz. 19:30
Dzień II – 18 października (piątek)
Śniadanie 08:00-09:00

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela

 • akty prawne, przebieg ścieżek awansu na wszystkich stopniach
 • jak zaplanować ścieżkę awansu zawodowego – powinności i wymagania

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • podstawa prawna,
 • nowe formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Projekt edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii

 • współpraca nauczycieli i uczniów, rozwijanie kompetencji cyfrowych
 • rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego Polski poprzez fotograficzną aranżację dzieła malarskiego
 • uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i celebrowania tego święta w odmienny sposób.

WŚRÓD PRELEGENTÓW

Zgłoś się w najniższej cenie

OFERTA FIRST MINUTE

tylko do 24 września!

ZGŁOSZENIA

Wozniczko_J_400

Justyna Woźniczko

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 28 58