HARMONOGRAM

Dzień I – 6 czerwca (czwartek)
08.30 – 09.30 Rejestracja uczestników
I BLOK MERYTORYCZNY 09.35 – 14.15

Ekosystem OSE – szansą na nowoczesną edukację

VR i notebook jako narzędzia edukacyjne w szkole przyszłości

Zaprogramuj swoją przyszłość, zakoduj marzenia – innowacje w programowaniu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt, który pozwoli rozwijać talenty uczniów

 • czym jest CMI
 • najważniejsze założenia projektu
 • do kogo jest adresowany

Wprowadzanie innowacji pedagogicznej

 • rodzaje innowacji, aspekty prawne ich wprowadzania oraz omówienie dobrych praktyk

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do kształtowania kompetencji XXI wieku

Jak oswoić internet w szkole? Wyniki badania EU Kids Online

 • wnioski z badania dotyczące tego, jak młodzi ludzie spędzają czas w sieci
 • jak korzysta się z internetu w szkole

Obiad 14.15 – 15.15
II BLOK MERYTORYCZNY 15.15 – 18.50

Fakty i mity związane z wypaleniem zawodowym

 • czym jest wypalenie zawodowe
 • jak sobie nim radzić
 • rola dyrektora w walce z wypaleniem

Pokolenie C vs rynek pracy, czyli czemu warto uczyć w hybrydowy sposób?

Nauczanie u progu czwartej przemysłowej rewolucji

 • odpowiedzi na kluczowe dla edukacji pytania
 • jak powinna wyglądać przyszłość edukacji

Bezpieczna cyfryzacja w edukacji

 • omówienie doświadczeń nabytych w trakcie konsultacji i realizacji projektów dla placówek oświatowych

Marketing w edukacji - czyli co, po co, dla kogo i jak

Warsztat rozwojowy ``Points of You``

warsztaty dla chętnych (opcjonalnie)
Kolacja i wieczór integracyjny od godz. 19.30
Dzień II – 7 czerwca (piątek)
Śniadanie 08.00 – 9.00
III BLOK MERYTORYCZNY 09.00 – 12.45

E-learning w szkole – jak to jest (z)robione?

 • wybrane systemy i narzędzia do nauczania przez Internet dedykowane szkołom podstawowym i średnim
 • przykłady działających i skutecznych rozwiązań istniejących w kraju i na świecie
 • możliwości i przykłady wykorzystania platformy Moodle do prowadzenia zdalnych lekcji i szkoleń

O technologii wyzwalającej edukację

Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem technologii mobilnych

Monitoring interaktywny jako efektywne narzędzie pracy z grupą

Monitoring w placówkach oświatowych

 • rodo i wynikające z niego regulacje dotyczące monitoringu
 • dobre praktyki i rozwiązania

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

 • omówienie zmian wprowadzonych przez nowelizację rozporządzenia oraz ich wpływ na obowiązki wybranych pracowników szkoły

WŚRÓD PRELEGENTÓW

Zgłoś się już dzisiaj w niższej cenie!

Ostatnie wolne miejsca!

ZGŁOSZENIA

Wozniczko_J_400

Justyna Woźniczko

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 28 58