HARMONOGRAM

Dzień I – 6 czerwca (czwartek)
Rejestracja uczestników 08:30-09:30

Ekosystem OSE – szansą na nowoczesną edukację

09:35-10:15

VR i notebook jako narzędzia edukacyjne w szkole przyszłości

10:15-11:00

Zaprogramuj swoją przyszłość, zakoduj marzenia – innowacje w programowaniu

11:00-11:30

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt, który pozwoli rozwijać talenty uczniów

11:30-12:00
Przerwa kawowa 12:00-12:15

Wprowadzanie innowacji pedagogicznej

12:15-12:45

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do kształtowania kompetencji XXI wieku

12:45-13:15

Jak oswoić internet w szkole? Wyniki badania EU Kids Online

13:15-13:45

Nauczanie przez poznawanie, poznawanie przez uczenie się

13:45-14:15
Obiad 14:15-15:15

Marketing w edukacji - czyli co, po co, dla kogo i jak

15:15-15:45

Pokolenie C vs rynek pracy, czyli czemu warto uczyć w hybrydowy sposób?

15:45-16:15

Nauczanie u progu czwartej przemysłowej rewolucji

16:15-16:45
Przerwa kawowa 16:45-17:00

Fakty i mity związane z wypaleniem zawodowym

17:00-17:30

Bezpieczna cyfryzacja w edukacji

17:30-18:00
Zakończenie I dnia Kongresu 18:00-18:05

Warsztat rozwojowy ``Points of You``

warsztaty dla chętnych (opcjonalnie)

18:05-18:50

Kolacja i wieczór integracyjny od godz. 19:30
Dzień II – 7 czerwca (piątek)
Śniadanie 08:00-09:00

Obowiązki informacyjne względem dziecka

09:00-09:30

O technologii wyzwalającej edukację

09:30-10:00

Lekcje poza szkołą z wykorzystaniem technologii mobilnych

10:00-10:30

Przerwa kawowa 10:30-10:45

Rola monitora interaktywnego w dobie rewolucji cyfrowo-technologicznej

10:45-11:15

Monitoring w placówkach oświatowych

11:15-11:45

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w nauczaniu

11:45-12:15

Przegląd higieny osobistej w szkole i przedszkolu

12:15-12:45

E-learning w szkole – jak to jest (z)robione?

12:45-13:15

WŚRÓD PRELEGENTÓW

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Kongresu TIK w Edukacji

w przyszłym roku!

ZGŁOSZENIA

Wozniczko_J_400

Justyna Woźniczko

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 28 58