HARMONOGRAM

Dzień I – 17 października (czwartek)
Rejestracja uczestników 9.00-10.00
10.00 - 14.00 I BLOK MERYTORYCZNY

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży on-line w OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 • jakie informacje w szkole zalicza się do informacji publicznej
 • jak postępować z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
 • terminy, forma wniosku i odpowiedzi
 • udostępnienie informacji przetworzonej
 • kiedy wydać decyzję o odmowie udostępniania, a kiedy wystarczy pisemna odpowiedź

VR i notebook jako narzędzia edukacyjne w szkole przyszłośći

O technologii wyzwalającej edukację

Przerwa kawowa 13.00-13.30

Ustawa o dokumentach publicznych w szkole - nowe obowiązki, nowa odpowiedzialność

 • pojęcia „dokumenty publiczne” – jak je rozumieć i gdzie dokumentów publicznych poszukiwać w placówce oświatowej
 • czy ustawa o dokumentach publicznych zakazuje posługiwania się takimi dokumentami, ich kserokopiami, informacjami o nich w placówce oświatowej
 • jakie nowe obowiązki dla dyrektora placówki oświatowej wynikają z ustawy o dokumentach publicznych?
 • odpowiedzialność prawna na gruncie ustawy o dokumentach publicznych

Nauka programowania na każdym etapie edukacji z wykorzystaniem aplikacji PixBlocks

Pracownie przedmiotowe na miarę XXI wieku

 • Warsztatownia, EDUkatornia,
 • sala chemiczno-biologiczna, przyrodniczo-geograficzna – nowe otwarcie
 • przestrzenie edukacyjne w dobie reformy

STEAM - nie tylko na informatyce

Obiad 15.15-16.15
16.15 - 18.15 II BLOK MERYTORYCZNY

Jak się uczyć mobilnie?

 • jak uczyć się mobilnie
 • gdzie znaleźć najlepsze kursy i platformy
 • co technologia mobile oferuje już teraz osobom dorosłym, które potrzebują uczyć się nowych rzeczy i aktywne szukają źródeł wiedzy

Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z użyciem interaktywnego oprogramowania

Technologia nie tylko na pokaz

Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 • kim jest nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • jakie powinien posiadać kwalifikacje
 • co należy do jego obowiązków
 • jak powinien realizować zadania wynikające z awansu zawodowego

Zakończenie I dnia Kongresu 18.15
Kolacja i wieczór integracyjny od godz. 20.00
Dzień II – 18 października (piątek)
Śniadanie 8.00-9.00
9.00 - 12.45 III BLOK MERYTORYCZNY

Innowacje technologie IT w zarządzaniu placówką oświatową

Efektywny nadzór pedagogiczny

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Projekt edukacyjny w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii

Przerwa kawowa 11.15-11.45

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela

 • akty prawne, przebieg ścieżek awansu na wszystkich stopniach
 • jak zaplanować ścieżkę awansu zawodowego – powinności i wymagania

Monitor interaktywny jako praktyczne narzędzie nauczyciela

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • podstawa prawna,
 • nowe formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA

Wozniczko_J_400

Justyna Woźniczko

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 28 58