Aleksandra Rodzewicz

Menadżerka projektu MŁODE GŁOWY Fundacji Unaweza mlodeglowy.pl Ekspertka kluczowa ds. pakietów diagnostycznych Instytutu Badań Edukacyjnych, ekspertka merytoryczna w projektach podnoszących jakość edukacji włączającej. W latach 2007-2021 dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedka, tyflopedagożka, surdopedagożka, nauczycielka dyplomowana. Liderka WWRD dla województwa warmińsko-mazurskiego. Trenerka wiodąca w ogólnopolskich projektach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w latach 2018–2020. Twórczyni profilu #Facetka_z_Poradni.

POZOSTALI PRELEGENCI