Justyna Orszulak

Nauczycielka języka polskiego i etyki, dyrektorka w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Certyfikowany trener w oświacie. Pasjonatka metod kreatywnych, pracy projektowej, zmiany przestrzeni szkolnej i międzynarodowych wymian szkolnych. Ambasadorka Wiosny Edukacji – oddolnego ruchu zmian w polskiej szkole. Koordynatorka nauczycielek-liderek kreatywnej edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Organizatorka “Podzielnika Edukacyjnego”. W latach 2016 – 2020 trenerka i ekspert w programie Destination Imagination Poland – interdyscyplinarnym międzynarodowym programie edukacyjnym rozwijającym kreatywność u dzieci i młodzieży. Obszary zainteresowań: fotografia, wnętrza, historia.

POZOSTALI PRELEGENCI