Zyta Czechowska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna. Dodatkowo zdobyła kwalifikacje do nauczania matematyki, informatyki, przyrody i logopedii. Od ponad 20 lat pedagog specjalny,  terapeuta i nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z oligofrenopedagogiki i  autyzmu. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Prowadząca warsztaty i szkolenia  dla kadry pedagogicznej z zakresu stosowania i wdrażania TIK w edukacji i terapii uczniów, w tym także z SPE.  Prelegentka podczas ogólnopolskich konferencji, autorka wielu artykułów i publikacji w branżowych pismach i   portalach. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje pomysły na kreatywne, aktywne lekcje, aplikacje, narzędzia i pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Autorka i współautorka wielu programów edukacyjnych oraz projektów, między innymi dotyczących tematyki Unii Europejskiej. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów, w tym działania innowacyjnego w ramach “Szkoły Ćwiczeń” ogłoszonego przez ORE.  Autorka ścieżki do nauki programowania w ramach programu #SuperKoderzy oraz trenerka Mistrzów Kodowania. Należy do społeczności SuperbelfrzyRP. W 2017 roku, w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej,  wychowawczej  i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

POZOSTALI PRELEGENCI