PRELEGENCI

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury, nauczyciel mianowany. Ekspertka edukacyjna. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji i ich wpływem na proces uczenia się. Bierze udział w wielu konferencjach w kraju i za granicą, należy do elitarnej grupy nauczycieli – Superbelfrzy RP.

Więcej

Adwokat, doświadczony konsultant i wykładowca, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, współautor bloga poświęconego ochronie danych osobowych, audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12.

Więcej

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. MIEExpert, MIEFellow. Pomysłodawca platformy eduheroes.org.

Więcej

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych”.

Więcej

Pre-Sales Technical Consultant w HP Inc. Polska.

Więcej

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Trener treningu zastępowania agresji. Od dwóch lat dyrektor w Przedszkolu nr 2 w Kłodzku.

Więcej

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych.

Więcej

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Na początku 2018 r. wspólnie z właścicielem firmy Solectric GmbH, otworzył polski oddział Solectric – niemieckiego dystrybutora innowacyjnych produktów elektroniki użytkowej oraz nurtu STEAM.

Więcej

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, arteterapeuta, pedagog resocjalizacyjny.

Więcej

Innowator oświatowy, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły. Jest dyrektorem ds. ekosystemu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w NASK, członkiem Rady Do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji.

Więcej

Nauczyciel chemii w Zespole Szkól im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra – nauczyciela z Internetów.

Więcej

Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego i pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych, w tym monografii: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w erze cyfrowej”.

Więcej

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Od 10 lat doradza w zakresie nowych technologii zajmując się szkoleniami dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i biznesowego.

Więcej

Zajmuje się szkoleniami z obsługi urządzeń interaktywnych dla nauczycieli, aby stały się dla nich praktycznym narzędziem w ich codziennych wyzwaniach.

Więcej

Nauczycielka przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, trener, doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Więcej

Z wykształcenia matematyk i informatyk, absolwentka przywództwa edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku, konsultant merytoryczny w Fundacji Katalyst Education, edukacyjny. Należy do grupy Superbelfrzy RP.

Więcej

Inżynier sieciowy, specjalista budowy, rozwoju i utrzymania sieci firmowych. Administrator bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i systemowej.

Więcej

Prowadzi firmę upsecure.pl zajmującą się ochroną danych osobowych oraz wytwarzaniem oprogramowania, w tym oprogramowania dla inspektorów ochrony danych (gdprapp.com).

Więcej

Z wykształcenia dziennikarz, publicysta i redaktor, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej

Skoncentrowany na branży edukacyjno-technologicznej, rozmawia o innowacjach, rozpoznaje trendy. Obecnie pracuje w firmie NUADU.

Więcej

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Zajmuje się organizacją e-learningu w dwóch częstochowskich uczelniach wyższych.

Więcej

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Kongresu TIK w Edukacji

w przyszłym roku!

ZGŁOSZENIA

Wozniczko_J_400

Justyna Woźniczko

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 28 58