PRELEGENCI

Prezes Zarządu PROGRA Sp. z o.o., doradca zawodowy w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Więcej

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny zafascynowana nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w wychowaniu przedszkolnym. Renata to także trener, doradca, autorka programów szkoleniowych i szkoleniowiec w wielu projektach, w tym tych ogólnopolskich jak na przykład “Szkoła dla innowatora”. Wspomaga placówki edukacyjne w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Więcej

Trener Promethean, Prezes K-NET Services Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Edukacja Techniczno-Informatyczna.

Więcej

Head of Channel, Eastern Europe – Promethean Ltd.

Więcej

Lider Projektu „Ambasadorzy Promethean w Polsce”. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na Wydziale Matematyki.

Więcej

Absolwentka UAM w Poznaniu, Nauczyciel szkoły w chmurze Microsoft, Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.

Więcej

Trener, Superbelfer RP, Dyrektor szkoły, Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.

Więcej

Pracownik nadzoru pedagogicznego z  21-letnim doświadczeniem. Ewaluator. Ekspert do spraw awansu.

Więcej

Doradca Zawodowy, HR Business Partner, Coach oraz Trener. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej i w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz Mentor na Uniwersytecie Wrocławskim oraz WSB.

Więcej

Czynny zawodowo pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i doradca zawodowy.

Więcej

Nauczyciel-konsultant, wykładowca i trener. Zajmuje się m.in. edukacyjnymi zastosowaniami mobilnych technologii cyfrowych i nowoczesnymi metodami edukacyjnymi.

Więcej

Nauczyciel, pedagog specjalny, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec dla oświaty w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń.

Więcej

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Więcej

Redaktor naczelna czasopisma “TIK w Edukacji”. Nauczycielka Informatyki oraz Technologii Informacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół (Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego) w Brzegu Dolnym.

Więcej

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. MIEExpert, MIEFellow. Pomysłodawca platformy eduheroes.org.

Więcej

Nauczyciel chemii w Zespole Szkól im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra – nauczyciela z Internetów.

Więcej

ZGŁOSZENIA 71 797 28 58 Olga Gutt Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem olga.gutt@presscom.pl