Marzena Kędra

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Autorka programów nauczania i blisko 40 publikacji metodycznych i przewodników dla nauczycieli oraz dyrekcji szkół; jej najnowsza książka „Cogito – szkoła z własnym obliczem”. Inicjatorka i twórczyni licznych programów edukacyjnych, konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Jako ekspertka współpracowała m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Kompetencji Vulcan, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Była wieloletnia Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Liderka projektu „Wielkopolska szkoła ćwiczeń Cogito”. Posiada tytuły Honorowy Profesora Oświaty, Nauczyciel Roku 2012, Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, „Dyrektor Roku 2010”.

POZOSTALI PRELEGENCI