Robert Wach

Business Development Manager w Learnetic S.A.

Specjalista w zakresie tworzenia i rozwoju produktów edukacyjnych. Były nauczyciel i entuzjasta wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskiej aktywnej metody opartej o based learning – Drama OnLine. Propagator edukacji w podejściu STEAM, nauki programowania oraz mechatroniki.

W ramach systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół jako SORE, profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie w nauczaniu przedmiotowym w ramach projektu Superkoderzy. Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia. Współorganizator grupy Superbelfrzy RP. Koordynator ICT w Śląskiej Szkole Jakości. Członek Rady Programowej Szkoła 4.0 oraz ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@ oraz doradca Fundacji EdTechPoland.

POZOSTALI PRELEGENCI